مساحت کارخانه

مساحت کل کارخانه تابش تابلو 12000متر مربع بوده که شامل قسمت های زیر می باشد.

 

□ سالن فلزكاري با متراژ 1400 متر مربع

□ سالن رنگ با متراژ 600 مترمربع

□ سالن مونتاژ تابلو های فشار ضعیف با متراژ 2200 مترمربع

□ سالن مونتاژ تابلو های فشار متوسط با متراژ 1300 مترمربع

□ سالن مونتاژ پستهای پيش ساخته با متراژ 1200 مترمربع

□ دفتر فنی و مهندسی فروش با متراز 600 مترمربع

□ ساختمان های اداری و رفاهی با متراژ 1600 مترمربع

□ انبار قطعات با متراز 1200 مترمربع

□ انبار محصول با متراژ 500 مترمربع

 

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت تابش تابلو می باشد. طراحی و پیاده سازی توسط طنین تکنولوژی