مساحت کارخانه

مساحت کل کارخانه تابش تابلو 12000متر مربع بوده که شامل قسمت های زیر می باشد.

 

□ سالن فلزكاري                            1400مترمربع

□ سالن رنگ                                  600مترمربع

□ سالن مونتاژ تابلو های فشار ضعیف  2200مترمربع

□ سالن مونتاژ تابلو های فشار متوسط 1300مترمربع

□ سالن مونتاژ پستهای پيش ساخته  1200مترمربع

□ دفتر فنی و مهندسی فروش         600  مترمربع

□ ساختمان های اداری و رفاهی       1600مترمربع

□ انبار قطعات                              1200مترمربع

□ انبار محصول                            500   مترمربع

کلیه حقوق متعلق به شرکت تابش تابلو می باشد. طراحی و پیاده سازی توسط طنین تکنولوژی