توزیع پست زمینی

مدل های MDBP ; MDBZ ; MDBE
 
□ ولتاژ نامی                      400 V
□ جريان نامی                    800 to 2500A
□ درجه حفاظت                  IP 4X
□ با کليد فيوزهای : معمولی ، گردان ، عمودی

کلیه حقوق متعلق به شرکت تابش تابلو می باشد. طراحی و پیاده سازی توسط طنین تکنولوژی