واحد فروش..................................20 نفر

واحد فنی....................................15 نفر

واحد کنترل پروژه.......................... ..5 نفر

واحد اداری....................................5 نفر

واحد تدارکات.................................5 نفر

واحد تولیدی...............................126 نفر

     جمع کل نفرات.................. ........176 نفر

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت تابش تابلو می باشد. طراحی و پیاده سازی توسط طنین تکنولوژی