مهندسین برق..................................23 نفر

 مهندسین سایر رشته ها....................15 نفر

 پرسنل فروش....................................15 نفر

 پرسنل اداری....................................22 نفر

 پرسنل خط تولید...............................100 نفر

     جمع کل نفرات................................175 نفر

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت تابش تابلو می باشد. طراحی و پیاده سازی توسط طنین تکنولوژی