مهندسین برق..................................21 نفر

 مهندسین سایر رشته ها....................14 نفر

 پرسنل فروش....................................12 نفر

 پرسنل اداری....................................20 نفر

 پرسنل خط تولید...............................93 نفر

     جمع کل نفرات................................160 نفر

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت تابش تابلو می باشد. طراحی و پیاده سازی توسط طنین تکنولوژی