بازدید از کارخانجات شرکت اشنایدرالکتریک فرانسه
یکشنبه, 8 مهر, 1397

در راستای قرارداد لیسانس این شرکت با شرکت اشنایدرالکتریک فرانسه ، بازدیدی از مجموعه کارخانجات شرکت اشنایدرالکتریک در کشور فرانسه توسط تعدادی از پیمانکاران محترم شرکت توزیع نیروی برق تهران و نمایندگان این شرکت از تاریخ 97/06/25 لغایت 97/07/01 انجام گرفت

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق متعلق به شرکت تابش تابلو می باشد. طراحی و پیاده سازی توسط طنین تکنولوژی